ORF TELETEXT 431.1
431.1. Verkehrsmeldungen MOTOR. 21.10., 20:50h. B14, Klosterneuburger Str., FR Wien, Straßenkreuzung zw. Nußdorf u. Nordbrücke, gesperrt (Baustelle). Pannen- Pannen-. dienst dienst. 0h-24h 1-2-3.
ALT-1 und <Enter>... ALT-2 und <Enter>...
Unterseiten  ALT-3 und <Enter>...ALT-3 und <Enter>...  ALT-4 und <Enter>...ALT-4 und <Enter>... 1